Znak TyfloCentra

Popisy tras

OBSAH:

Jičín: autobusové nádraží - TyfloCentrum

Po výstupu z autobusu se ocitnete na autobusovém nádraží u stanoviště 11, je to vyvýšený ostrůvek, kde po obou stranách projíždějí autobusy. Před Vámi si najdete označení zastávky, což je sloup cca 20 cm široký a na něm je umístěná kovová informační tabule ve výši očí, která vyčnívá do prostoru Vaší chůze 1 metr a nelze jí najít holí (pozor, nebezpečí úrazu). Od sloupu s tabulí pokračujte ve směru jízdy autobusu asi 6 metrů ke sloupu veřejného osvětlení, 2 metry od sloupu napravo se nachází dopravní značka. Za sloupem dopravní značky se snižuje chodník ve směru přechodu pro chodce, který je rozdělen na dvě části. Celý přechod pro chodce se stáčí šikmo doleva. Přejdete první část přechodu dlouhou 20 metrů, tato komunikace slouží pro příjezd autobusů, které přijíždějí zprava. Na opačné straně první části přechodu narazíte na střední dělící pás s obrubou trávníku, otočte se doleva a pokračujte podél ní asi 2 metry ke sloupu veřejného osvětlení. Od sloupu pak budete pokračovat šikmo doleva na druhou část přechodu pro chodce, který je dlouhý 15 metrů, obrubník se zde snižuje směrem k přechodu. Zde přecházíte obousměrnou komunikaci. Na opačné straně druhé části přechodu je situovaný varovný a signální pás. Signální pás Vás nasměruje k obrubě trávníku, u něhož budete pokračovat doleva. Zde začne být patrný sklon Šafaříkovi ulice – jdete tedy do kopce. Půjdete 60 metrů, poté narazíte na přerušený obrubník trávníku dlouhý 8 metrů, půjdete stále ve směru chůze, kde bude pokračovat vodící linii obruby trávníku, která se bude po 3 metrech opět přerušovat. Půjdete v přímém směru a opět narazíte na pokračující vodící linii obruby trávníku, která po 3 metrech skončí a začíná po pravé ruce blok ze zděných budov. Po levé ruce se nachází jednosměrná komunikace. Budete pokračovat stoupajícím terénem dalších 130 metrů od bloku domů směrem k poště. Cestou narazíte ještě dvakrát na ukončenou vodící linii budov (vjezdy pro automobily), která vždy po 3-5 metrech ve směru Vaší chůze opět pokračuje. Nad vstupem pošty je umístěn hlasový majáček, který Vám může pomoci v orientaci. Před koncem výstupu Šafaříkovou ulicí asi 40 metrů nad poštou je blok s domy přerušen, je zde vjezd, ve kterém je umístěn stánek s ovocem a zeleninou. Vy budete pokračovat dál v přímém směru – směrem mírně doprava asi 6 metrů, kde najdete roh dalšího bloku domu. Po dalších 20 metrech se dostanete na konec Šafaříkovy ulice a napravo začíná Husova ulice. Blok domu po pravé ruce uhýbá malým obloukem doprava a přímo v rohu domu je obchod s papírenským zbožím s vystupujícími schody do prostoru Vaší chůze. Obejdete tento vystupující schod, postavíte se zády k bloku domu a přejdete napříč Husovu ulici, která se nachází na pěší zóně. Dávejte pozor na květináče, stojany a sloupy veřejného osvětlení, které by mohly stát v cestě. Po 20 metrech chůze napříč pěší zónou se dostanete k dalšímu bloku zděných budov. Vy se otočíte doprava a pokračujete v cestě Husovou ulicí podél zděných domů po vaší levé ruce asi 300 metrů. Počítejte po celou dobu s tím, že je zde velké množství obchodů a tedy mnoho dveří, vstupů, menších průchodů a podobně. Dostanete se na konec bloku zděných budov. Zde se nacházíte v Tyršově ulici, kterou budete napříč přecházet. Půjdete 5 metrů rovně v přímém směru od rohu zděných budov, kde Vás již nasměruje signální pás na přechod pro chodce. Přejdete přechod z dlažebních kostek dlouhý 5 metrů. Nacházíte se na jednosměrné komunikaci, automobily mohou projíždět pouze zleva. Na opačné straně přechodu pokračujte podle vodícího signálního pásu směrem mírně doleva, kde již začíná po levé ruce další blok zděných domů. Pokračujete stále po Husově ulici. Po pravé ruce se nachází obousměrná komunikace. Pokračujete dál v přímém směru 150 metrů, cestou minete obchod s květinami (pozor na vystavené truhlíky s květinami). Těsně před koncem bloku je prodejna ovoce a zeleniny. Jakmile tento blok domů skončí, navazuje zde na budovu okrasná zahrádka s rašelinou ohraničená nízkým obrubníkem. Budete pokračovat v cestě podél této zahrádky, která se nachází po levé ruce a bude se stáčet doleva. Po asi 6 metrech skončí zahrádka a na ni navazuje železná brána, která se otevírá do dvora budovy TyfloCentra. Vy budete pokračovat rovně podél této brány (většinou zavřená), která je po levé ruce dalších 6 metrů, až se dostanete ke vstupu do dvora TyfloCentra. Vstup je široký 1 metr a napravo od něj je budova, kde sídlí TyfloCentrum. Ze dvora můžete do TyfloCentra vstoupit dvěma vchody. Doporučuji vstoupit druhým vchodem, ten první je většinou zamčený a není zde výtah. Za vstupem do dvora pokračujte podél zdi domu asi 5 metrů (po pravé ruce) ke schodům, které vedou k prvnímu vchodu. Tyto schody obejděte z levé strany a pokračujte podél zdi, až se dostanete na nájezd, který vás navede k druhému vchodu s výtahem. Na pravé straně 2 metry od vstupních dveří jsou umístěny dveře od výtahu. Nacházíte se v prvním podzemním podlaží označené -1. Tlačítko pro přivolání výtahu se nachází vlevo. Po vstupu do výtahu jsou tlačítka na levé straně uspořádána ve dvou řadách. Stiskněte druhé tlačítko shora v levém sloupci označené 0 – nulté podlaží. Výtah je ozvučený a tlačítka jsou popsaná v Braillově písmu. V nultém podlaží budete pokračovat podél zdi po levé ruce ke dveřím TyfloCentra (budou to až třetí dveře, které cestou minete). Od výtahu ke dveřím TyfloCentra je vzdálenost 11 metrů, zvonek se nachází na levé straně dveří. Celková vzdálenost trasy od autobusového nádraží do TyfloCentra je přibližně 830 metrů.

zpracovala: Štěpánka Pluhařová

Jičín: vlakové nádraží - TyfloCentrum

Pokud přijedete ze směru od Hradce Králové, po výstupu půjdete po peróně doprava ve směru jízdy vlaku. Perón se začne postupně snižovat, vy se vydáte v místě pod sníženým perónem směrem doleva asi 11 metrů. Pozor, přecházíte zde další kolejiště. Dostanete se před nádražní budovu, otočíte se doprava a obejdete nádražní budovu dlouhou asi 10 metrů. Zde začíná vodící linie obruby trávníků dlouhá 2 metry, půjdete v přímém směru další 2 metry a přejdete komunikaci z dlažebních kostek směřující k parkovišti. Není zde značen přechod pro chodce a nesnižuje se zde obrubník chodníku, provoz je zde minimální. Na druhé straně komunikace začíná chodník, kde je značen varovný pás. Půjdete asi 3 metry směrem mírně doprava, kde již po pravé ruce začne podezdívka plotu, podle které budete pokračovat dalších 40 metrů. Na kamennou podezdívku navazuje kovová brána a blok domů po pravé ruce, který Vás povede cca 22 metrů. Po pár metrech za bránou se prostor chodníku zúží – jeden z domů trochu vystupuje ven z řady. Nacházíte se v Dělnické ulici, po levé ruce projíždějí automobily v obou směrech. Následuje přerušení vodící linie budov pro výjezd hasičských vozidel (je zde zvuková signalizace, která je aktivována při výjezdu hasičských vozidel). Je zde situován varovný pás umístěný před přechodem pro chodce. Pokračujte rovně v přímém směru od konce budovy přes přechod přibližně 10 metrů, kde bude pokračovat po pravé ruce blok domů, který Vás povede dalších asi 130 metrů. Zde končí blok domů a začíná obrubník 5 metrů dlouhý. Vy budete pokračovat v přímém směru od končícího obrubníku cca 9 metrů, přecházíte zde vjezd vedoucí do dvora obchodu se zahradnickými potřebami. Je zde situován varovný pás. Za vjezdem začíná vodící linie obruby trávníku s okrasnými keři po pravé ruce, která z části zasahuje do chodníku. Po několika metrech se terén začne stáčet doprava a mírně stoupat. Nacházíte se v ulici Českých bratří, po Vaší levé ruce je obousměrná frekventovaná komunikace. Po asi 80 metrech končí obruba trávníku s keři a začíná po pravé ruce Železničářská ulice, kterou budete přecházet napříč. Není zde značen přechod pro chodce ani varovný a signální pás. Půjdete v přímém směru od konce obrubníku přes komunikaci asi 8 metrů, nejsou zde snížené obrubníky. Automobily zde přejíždějí v obou směrech. Po dalších 5 metrech již začíná další blok budov, který po pravé ruce pokračuje dalších asi 150 metrů. Před koncem tohoto úseku jsou umístěny po pravé ruce dva elektrorozvaděče na zdi domu, sahají až k zemi, je tedy možné je bez problémů najít holí. Poté následuje 2 metry dlouhá podezdívka plotu, která uhýbá doprava. Zde se nacházíte v Denisově ulici, kterou budete napříč přecházet. Vydáte se asi 1,5 metru doprava, podezdívku budete mít po pravé ruce. Poté se otočíte k podezdívce zády a vydáte se napříč Denisovou ulicí asi 10 metrů, jedná se o obousměrnou komunikaci, není zde značen přechod pro chodce, obrubníky jsou snížené. Na opačné straně přechodu je situován varovný a signální pás, který Vás navede k bloku budov. Vydáte se doleva, blok domů po Vaší pravé ruce uhýbá malým obloukem doprava a vy se ocitnete opět v ulici Českých bratří. Dále pokračujte v cestě stoupajícím terénem asi 180 metrů, bloky budov máte stále po pravé ruce (cestou minete několik vstupů, vrátek a brán do dvorů). V tuto chvíli jste již na konci ulice Českých bratří, kterou budete napříč přecházet, přechod se nachází v blízkosti kruhového objezdu. Na konci bloku domů po pravé ruce se otočte zády k budově, je zde situován varovný a signální pás, který určí směr k přechodu pro chodce, který je přibližně 10 metrů dlouhý. Na opačné straně přechodu pokračujte podle vodícího signálního pásu až k obrubníku. Jděte podél tohoto obrubníku, který máte po levé ruce asi 1 metr, poté se k němu postavte zády a jděte v přímém směru rovně asi 4 metry. Zde narazíte na další obrubník, otočíte se doleva (obrubník po pravé ruce), který Vás navede na přechod pro chodce dlouhý 7 metrů. Přecházíte Husovu ulici, automobily zde projíždějí v obou směrech. Na opačné straně přechodu je umístěn varovný a signální pás, který určí směr k další obrubě trávníku. Zde je již před Vámi budova TyfloCentra, kterou budete z části obcházet. Vydáte se směrem doleva (obruba trávníku po pravé ruce) přibližně 20 metrů. Od konce obrubníku půjdete v přímém směru asi 1,5 metru, projdete vchodem do dvora a po pravé ruce se již nachází budova TyfloCentra. Ze dvora můžete do TyfloCentra vstoupit dvěma vchody. Doporučuji vstoupit druhým vchodem, ten první je většinou zamčený a není zde výtah. Za vstupem do dvora pokračujte podél zdi domu asi 5 metrů (po pravé ruce) ke schodům, které vedou k prvnímu vchodu. Tyto schody obejděte z levé strany a pokračujte podél zdi, až se dostanete na nájezd, který vás navede k druhému vchodu s výtahem. Na pravé straně 2 metry od vstupních dveří jsou umístěny dveře od výtahu. Nacházíte se v prvním podzemním podlaží označené -1. Tlačítko pro přivolání výtahu se nachází vlevo. Po vstupu do výtahu jsou tlačítka na levé straně uspořádána ve dvou řadách. Stiskněte druhé tlačítko shora v levém sloupci označené 0 – nulté podlaží. Výtah je ozvučený a tlačítka jsou popsaná v Braillově písmu. V nultém podlaží budete pokračovat podél zdi po levé ruce ke dveřím TyfloCentra (budou to až třetí dveře, které cestou minete). Od výtahu ke dveřím TyfloCentra je vzdálenost 11 metrů, zvonek se nachází na levé straně dveří. Celková vzdálenost trasy od vlakového nádraží do TyfloCentra je přibližně 740 metrů.

zpracovala: Štěpánka Pluhařová

Náchod: aut. zast. Okresní úřad - TyfloCentrum

Zastávka u Okresního úřadu v Náchodě se nachází v ulici Pražská.

Při výstupu z autobusu ze směru od Hradce Králové se před Vámi nachází vodící linie (obrubník trávníku). Otočte se vpravo a pokračujte podél ní (po levé ruce) směrem k přechodu pro chodce. Po pravé ruce projíždějí automobily na obousměrné komunikaci. Přibližná vzdálenost od výstupu z autobusu k přechodu je 20 metrů. Přechod je bez akustické signalizace přibližně 10 metrů dlouhý. Přejděte na druhou stranu ulice Pražská. Za přechodem se dáte mírně vpravo v přímém směru k obrubníku (ohraničuje trávník). Po levé ruce půjdete podél vodící linie (obrubník) přibližně 20 metrů k přechodu před budovu Okresního úřadu. Přechod má přibližně 5-6 metrů a protíná jednosměrnou komunikaci v ulici Palachova. Auta mohou přijíždět pouze zleva. Za přechodem se dáte mírně vpravo v přímém směru ke schodišti budovy Okresního úřadu. Zde se nachází 11 schodů. Dveře od budovy jsou samootvírací. Za vstupními dveřmi vyjdete 7 schodů a poté po zhruba 8 metrech se nachází v přímém směru výtah. Přivolávací tlačítko naleznete po levé ruce. Všechna tlačítka jsou hmatově znatelná tím, že mají kruhovitě prohloubený střed. Při vstupu do kabiny výtahu se panel s tlačítky nachází po levé ruce. Na panelu je svisle umístěných 6 tlačítek, z toho první dvě od shora jsou od sebe vzdálená menší mezerou při čemž první od shora je na otevření dveří a druhé značí zvonek. Další svisle navazující tlačítka značí příslušná patra budovy. První od shora označuje 2.patro, dále následuje 1.patro, poté 0 podlaží a poslední -1 je suterén. Kancelář TyfloCentra v Náchodě se nachází ve druhém patře budovy Okresního úřadu. Po zmáčknutí třetího tlačítka odshora nebo čtvrtého tlačítka odspoda se otočte o 180 stupňů, směrem k dveřím výtahu. Od výtahu se ve druhém patře dáte vpravo a na konci chodby opět doprava (třetí dveře po pravé straně). Celková vzdálenost trasy od zastávky Okresního úřadu do Tyflocentra je přibližně 100 metrů.

zpracovala: Lenka Kopsová, DiS.
ke dni: 31. 8. 2011

Náchod: autobusové/vlakové nádraží - TyfloCentrum

Pokud přijedete ze směru od Hradce Králové, dáte se při výstupu ze spoje (vlaku) doprava – zpět proti směru příjezdu. Přejdete kolejiště směrem k peronu a odtud se v přímém směru od kolejiště dáte přibližně 15 metrů a nádražní budovu máte po levé ruce. V místě kde budova končí odbočíte vlevo a budete pokračovat podél budovy. Zde se nachází autobusové nádraží, kde je velké prostranství. Držte se budovy po levé straně. Přibližně po 30 m se nachází výklenek, který obejdete směrem vpravo a dále se držte levé strany budovy. Podél se nacházejí stojany na kola a reklamní cedule. Zhruba po 60 metrech (cca 120 kroků) končí nádražní budova a navazuje na ní budova s občerstvením. Na rohu budovy se dáte v přímém směru mírně vlevo. Mezi koncem budovy s občerstvením a dalším blokem budov se nachází zhruba 3 metrová proluka končící rohem trafiky na kterou navazuje blok budov po levé ruce. Pokračujte v přímém směru. Míjíte prodejnu ovoce a zeleniny. Toto je přibližné místo, kde se sbíhají dvě trasy a to jak ze směru vlakového příjezdu, tak i autobusového. Při výstupu z autobusu se dáte od stanoviště č. 12 přímým směrem k budově, kde se nachází prodejna ovoce a zeleniny.Od obrubníku v místě výstupního stanoviště je to přibližně 4-5 metrů. Dáte se směrem vpravo a po levé ruce budete mít budovu, která končí cca po 20 metrech. Zde přejdete 3 metry v přímém směru k přechodu, kde se nachází snížený obrubník k přechodu, který je dlouhý 5 metrů. Zde můžete využít varovného pásu na sníženém přechodu a na to navazujícího signálního. Po pravé ruce se nachází vodící linie (obrubník trávníku), přibližně po 15 metrech začíná po pravé straně zábradlí, půjdete podél něho v přímém směru. Dále následuje lávka (nadchod) a po 15 metrech odbočuje zábradlí vpravo dolů z lávky ve směru přirozené vodící linie. Pokračujte ve stejném směru. Po 15 metrech končí nadchod a následuje signální pás, který vás nasměruje na přechod, kde prochází jednosměrná komunikace. Auta mohou přijíždět pouze zprava. Za přechodem se dáte mírně doleva a v přímém směru se nachází po pravé ruce vodící linie budovy, podél níž pokračujte v přímém směru po ulici Volovnice. V průběhu trasy se nachází několik vstupů do budovy nebo brány s vjezdem do dvora. U těchto vjezdů je snížen chodník na úroveň silnice. Pokračujte v přímém směru dále přibližně 200 metrů než dorazíte ke sníženému obrubníku přechodu (po pravé ruce se nachází drátěný plot), u něhož se dáte doleva. Přechod je dlouhý přibližně 3-4 metry a prochází zde jednosměrná komunikace. Auta mohou přijíždět pouze zleva. Pokračujte za přechodem mírně vpravo a v přímém směru se nachází po pravé ruce vodící linie (obrubník trávníku). Zde projdete podchodem přibližně 5 metrů.Vzdálenost k dalšímu přechodu je 30 metrů a protíná ulici Raisova, která je obousměrná. Přechod je dlouhý 6 metrů. Za přechodem pokračujete v přímém směru kde se nachází vodící linie stěna budovy. Dáte se doprava a přibližně po 10 metrech je vodící linie přerušená a končí stěna budovy a začíná obrubník trávníku. Po 4-5 metrech vás nasměruje signální pás k přechodu, který je 6 metrů dlouhý a protíná obousměrnou komunikaci. Dále pokračujte podle vodícího signálního pásu k podezdívce plotu po levé ruce. Po 45 metrech končí podezdívka budovy a pokračuje dále stěna budovy po levé straně, která končí obrubníkem trávníku. V místě, kde obrubník odbočuje doleva vede ulice Janáčkova. Směrem k přechodu vás navede signální pás a dále následuje varovný pás. Přechod je 6 metrů dlouhý a nachází se na obousměrné komunikaci. Na druhé straně odbočte doleva k obrubníku, který máte po pravé ruce. Po 40 metrech se stáčí obrubník doprava a přibližně po 20 metrech se nachází po pravé straně budova Okresního úřadu. Zde se nachází 11 schodů. Dveře od budovy jsou samootvírací. Za vstupními dveřmi vyjdete 7 schodů a poté po zhruba 8 metrech se nachází v přímém směru výtah. Přivolávací tlačítko naleznete po levé ruce. Všechna tlačítka jsou hmatově znatelná tím, že mají kruhovitě prohloubený střed. Při vstupu do kabiny výtahu se panel s tlačítky nachází po levé ruce. Na panelu je svisle umístěných 6 tlačítek, z toho první dvě od shora jsou od sebe vzdálené menší mezerou při čemž první od shora je na otevření dveří a druhé značí zvonek. Další svisle navazující tlačítka značí příslušná patra budovy. První od shora označuje 2.patro, dále následuje 1.patro, poté 0 podlaží a poslední -1 je suterén. Kancelář TyfloCentra v Náchodě se nachází ve druhém patře budovy Okresního úřadu. Po zmáčknutí třetího tlačítka odshora nebo čtvrtého tlačítka odspoda se otočte o 180 stupňů, směrem k dveřím výtahu. Od výtahu se ve druhém patře dáte vpravo a na konci chodby opět doprava (třetí dveře po pravé straně). Celková vzdálenost trasy od autobusového nádraží do TyfloCentra je přibližně 700 metrů.

zpracovala: Lenka Kopsová, DiS.
ke dni: 31. 8. 2011Napište nám

e-mailNapište nám