Znak TyfloCentra

Průvodcovské a předčitatelské služby

Druh služby: průvodcovské a předčitatelské služby


Komu je služba určena:
Osobám se zrakovým postižením od 15 let.


Poslání služby:
Zlepšit možnosti zrakově postižených osob při pohybu a orientaci v neznámém prostředí, pomoci překonávat bariéry v kontaktu se společenským prostředím.


Cíl služby:
Překonávat bariéry a zvýšit sociální mobilitu zrakově postižených.


Zásady služby:
- důvěra a bezpečí
- empatie
- sebeurčení

Forma služby:
ambulantní a terénní


Obsah služby:
Služba zahrnuje:

 • doprovod a orientace v neznámém prostředí (lékařská zařízení, úřady, nákupy, banky, pošty a ostatní veřejná místa)
 • pomoc při studiu (seznámení s prostředím školy, spolupráce při praktické části studia)
 • předčítání a vyhledávání informací (práce s texty, které nejsou zrakově postiženým lidem dostupné ani s využitím kompenzačních pomůcek, pomoc s vyřizováním korespondence a vyplňováním formulářů)
 • drobné asistenční služby v rámci využívání ostatních služeb organizace (např. pomoc při procvičování sebeobslužných dovedností atp.)

  Místo poskytování služby:
  Okružní 1135/15, 500 03 Hradec Králové

  Naše prostory naleznete ve čtvrti Slezské předměstí ve zvýšeném přízemí. Na budově je umístěn akustický orientační majáček, uvnitř jsou umístěny popisky v Braillově písmu.
  Popis cesty najdete v odkazu Kde nás najdete.


  Čas poskytování služby:
  Po, St: 8 – 17 h,
  Út, Čt: 8 – 16 h,
  Pá: 8 – 14 h,
  Forma ambulantní nebo terénní


  Kontakt:
  Mgr. Pavla Tomášková, vedoucí služby, tel: 495 523 729, mobil: 739 578 880,
  e-mail: pavla.tomaskova@tyflocentrum-hk.cz


  Průvodcovské a předčitatelské služby pro zrakově postižené - veřejný závazek

  Ceník služby
  Zpět na služby
 • Napište nám

  e-mailNapište nám