Znak TyfloCentra

Služby TyfloCentra Hradec Králové, o.p.s.

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s., je centrem sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany Královéhradeckého kraje.


Komu jsou služby určeny?
Služby jsou určeny pro osoby s těžkým zrakovým, od pásma těžké slabozrakosti vizus 6/60 a horší, starších 8 let a v některých případech starších 15 let.
Zejména pak pro občany, kteří po ztrátě zraku nedokáží sami zvládnout svoji nepříznivou situaci, pro občany, kteří potřebují průvodcovské nebo předčitatelské služby, pro občany, kteří ztratili zrak v průběhu života a potřebují pomoci se znovu integrovat do společnosti a na trh práce, i pro občany, kteří trpí osamocením a nedostatkem společenských aktivit.


Posláním služeb organizace: je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Královéhradeckého kraje dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života.


Cílem služeb organizace: je občany s těžkým zrakovým postižením motivovat k samostatnému životu, poskytovat jim informace, psychologickou podporu, odbornou i praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů, zejména při zvládání obtížných životních situací. Dále pak zajistit návaznost dalších sociálních služeb, spolupráci s pracovišti zaměřenými na základní rehabilitaci, rekvalifikaci a další služby. Integrací nevidomých a slabozrakých chceme minimalizovat psychologické, zdravotní, sociální a ekonomické důsledky zrakového postižení.


Principy našich služeb:

 • samostatné rozhodování
 • rovnost
 • nezávislost

  Motto:

  „Slepotou život nekončí“.


  Nabízíme služby:

 • základní a odborné poradenství pro zrakově postižené
 • průvodcovské a předčitatelské služby
 • sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené
 • sociální rehabilitace pro zrakově postižené


  Ceník služeb ke stažení
  Informace pro zájemce o sociální služby TyfloCentra Hradec Králové, o.p.s.

  V Hradci Králové, 1. 9. 2020  Mgr. Dagmar Balcarová
  Ředitelka TyfloCentra Hradec Králové, o.p.s.


 • Napište nám

  e-mailNapište nám